Onderhoud rioolwaterzuivering

Laatst gepubliceerd op 15 januari 2021

De zuiveringsinstallatie van Montfoort zuivert het afvalwater van Monfoort en Linschoten. Het gezuiverde water (effluent) wordt geloosd in de Hollandsche IJssel.

Wat gaan we doen?

De installatie is toe aan een grote onderhoudsbeurt. Dit gebeurt eens in de vijf jaar. Het waterschap gaat bij deze zuivering een gesloten roostergoedcontainer plaatsen en vervangen en de compressoren reviseren of indien nodig vervangen.

Contact

Carlo Goedegebuur
Carlo Goedegebuur
Projectleider

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

De werkzaamheden starten in maart 2020.

In december 2020 zijn de werkzaamheden afgerond.