Vervangen stuw Prinses Irenebrug en aanleg vispassage

De stuw Prinses Irenebrug ligt naast Uitweg 1 te Lopikerkapel en zorgt voor de aanvoer van water naar de Lopikerwetering. De oude schotbalkstuw is oud en in matige staat en aan groot onderhoud toe.

Wat gaan we doen?

De oude schotbalkstuw zal worden vervangen door een nieuwe handbediende kantelstuw.

Bij de stuw is nu geen vismigratie mogelijk. Daarom leggen we een vispassage aan. De vispassage is mede gefinancierd met een EU/POP 3 subsidie.

Waarom gaan we dit doen?

Na de renovatie functioneert de stuw weer probleemloos. Met de aanleg van een nieuwe kamervispassage naast de stuw kunnen de vissen vrij langs de stuw heen en weer zwemmen en is vismigratie naar beide kanten van de stuw mogelijk. Dit is een grote verbetering voor het ecologische systeem.

Wat is onze werkwijze?

De werklocatie wordt tijdelijk afgedamd en drooggepompt. Tijdens de werkzaamheden zorgt een aantal pompen voor voldoende wateraanvoer richting de Lopikerwetering. Het waterpeil in de Lopikerwetering kan tijdens de werkzaamheden wel iets meer fluctueren dan normaal.

De werkzaamheden worden voor een deel vanaf de weg uitgevoerd.  De prinses Irenebrug zal daarom de hele week afgesloten zijn. Het verkeer wordt tijdelijk geregeld met een verkeersinstallatie. Met borden zal een omleidingsroute worden aangegeven.

Subsidie

pop3 provincie

De vispassage is mede gefinancierd met een EU/POP 3 subsidie.

Contact

Theo Buijserd
Theo Buijserd
Projectleider

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

De werkzaamheden op locatie worden in week 22 van 2020 uitgevoerd.

De werkzaamheden nemen een volledige werkweek in beslag en worden in week 23 afgerond.