Onderhoud rioolwaterzuivering Lopik

De zuiveringsinstallatie van Lopik zuivert het afvalwater van inwoners en bedrijven uit Lopik, Benschop, Polsbroek en Jaarsveld. Het gezuiverde water (effluent) wordt geloosd in de Lek.

Wat gaan we doen?

De installatie is toe aan een grote onderhoudsbeurt. Dit gebeurt eens in de vijf jaar. Het waterschap gaat bij deze zuivering de procesbesturing vervangen en de compressoren reviseren of indien nodig vervangen. Rioolgemaal Cabauw transporteert het afvalwater. Bij dit rioolgemaal gaan we de natte kelder renoveren.

Contact

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

De werkzaamheden zijn in september 2020 gestart.

In december 2021 worden de werkzaamheden afgerond.