Projectplanning baggeren de Batuwe, Graafpolder en polder over Oudland

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

In deze fase zijn peilingen uitgevoerd, waterbodemonderzoeken zijn uitgevoerd en er is geïnventariseerd of er beschermde planten- en diersoorten aanwezig zijn. Ook zijn vergunningen aangevraagd. Deze fase sluit af met het opstellen van een bestek.

Deze fase start met het maken van plannen door de aannemer en wordt gevolgd door de uiteindelijke uitvoering. Als er gebaggerd wordt in het broedseizoen wordt het werk begeleid door een ecoloog. De aannemer heeft de werkzaamheden zo goed als afgerond. Er moeten nog kleine stukjes gebaggerd worden. De verwachting is dat het project is afgerond aan het einde van de zomer van 2022.