Baggeren watergangen polder Batuwe, Graafpolder en polder Over Oudland

Het baggeren van de watergangen is nodig om wateroverlast te voorkomen en een goede toevoer van water te garanderen. Daarnaast draagt het baggeren van watergangen bij aan een betere waterkwaliteit.

Wat gaan we doen?

De watergangen worden gebaggerd waarbij de bagger op de kant wordt gezet of wordt getransporteerd per as naar een verwerkingslocatie.

Wie voert het werk uit?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de aannemer Baggerbedrijf Midden-Nederland uit Oudewater.

Baggerkaart

Op deze kaart is te zien waar er gebaggerd gaat worden. Deze worden aangegeven door de blauwe lijnen.

Contact

Sjoerd Schellevis
Sjoerd Schellevis
Omgevingsmanager

Meer informatie

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

De uitvoering van de werkzaamheden is gestart in het tweede kwartaal van 2021.

In het vierde kwartaal worden de werkzaamheden afgerond, waarbij het waterschap en de aannemer verwachten de werkzaamheden
eind oktober 2021 af te ronden.