Baggeren watergangen polder Batuwe, Graafpolder en polder Over Oudland

Het baggeren zorgt voor een goede aan- en afvoer van water. Een dikke laag bagger op de bodem belemmert dat en een ondiepe watergang kan minder water afvoeren. Bij hevige regenval kan dit tot wateroverlast leiden.

Wat gaan we doen?

Een aannemer verwijdert in opdracht van het waterschap het baggerslib uit de sloten. Waar mogelijk verspreidt de aannemer de bagger op de kant. Het baggerslib dat niet op de kant verspreid mag worden vanwege de milieuhygiënische kwaliteit, wordt afgevoerd naar een verwerkingslocatie.

Waarom gaan we dit doen?

Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren en plantenresten. Hierdoor worden watergangen steeds ondieper. Bovendien heeft de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven en bij warm weer kan het water gaan stinken. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Wie voert het werk uit?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de aannemer Baggerbedrijf Midden-Nederland uit Oudewater.

Baggerkaart

Op deze kaart is te zien waar er gebaggerd gaat worden. Deze worden aangegeven door de blauwe lijnen.

Contact

Sjoerd Schellevis
Sjoerd Schellevis
Omgevingsmanager

Meer informatie

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

In deze fase zijn peilingen uitgevoerd, waterbodemonderzoeken zijn uitgevoerd en er is geïnventariseerd of er beschermde planten- en diersoorten aanwezig zijn. Ook zijn vergunningen aangevraagd. Deze fase sluit af met het opstellen van een bestek.

Deze fase start met het maken van plannen door de aannemer en wordt gevolgd door de uiteindelijke uitvoering. Als er gebaggerd wordt in het broedseizoen wordt het werk begeleid door een ecoloog. De aannemer heeft de werkzaamheden zo goed als afgerond. Er moeten nog kleine stukjes gebaggerd worden. De verwachting is dat het project is afgerond aan het einde van de zomer van 2022.