Baggeren watergangen polder Batuwe, Graafpolder en polder Over Oudland

Het baggeren van de watergangen is nodig om wateroverlast te voorkomen en een goede toevoer van water te garanderen. Daarnaast draagt het baggeren van watergangen bij aan een betere waterkwaliteit.

Wat gaan we doen?

De watergangen worden gebaggerd waarbij de bagger op de kant wordt gezet of getransporteerd wordt naar een weilanddepot.

Wie voert het werk uit?

Op dit moment is nog niet bekend op welke manier de aannemer het werk gaat uitvoeren. Zodra hier meer over bekend is, dan kunt u de informatie vinden op deze pagina.

Baggerkaart

Op deze kaart is te zien waar er gebaggerd gaat worden. Deze worden aangegeven door de blauwe lijnen.

Contact

Sjoerd Schellevis
Sjoerd Schellevis
Omgevingsmanager

Meer informatie

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

De uitvoering start in het 4e kwartaal van 2020.

De werkzaamheden worden in het 1e kwartaal van 2021 afgerond.