Polsbroek

Eén van de routes van de KWA (Klimaatbestendige WaterAanvoer) loopt door de Lopikerwaard en langs Polsbroek. De grootste flessenhals in de route wordt als eerste aangepakt: Polsbroek. Smalle watergangen, twee stuwen en een nauwe duiker onder de Slangeweg, vormen een knelpunt in de wateraanvoer.

Het waterschap gaat verschillende maatregelen uitvoeren om de waterdoorvoer te vergroten. Hier gaan we ook meteen de waterafvoer van de Vlist verbeteren, door deze aan te sluiten op de maalvliet van gemaal de Koekoek.

De plannen voor Polsbroek op kaart

Op de illustratie ziet u de plannen voor Polsbroek. Het gaat om de aanleg van een bypass, verbreding van de Lange en Verlegde Vliet en aanpassing van kunstwerken zoals een nieuwe verkeersbrug in de Slangeweg.

Vervolgproces

Het projectplan voor de maatregelen is Polsbroek is vastgesteld. Inmiddels is er een aannemer geselecteerd die het ontwerp zoals beschreven in het projectplan, verder gaat uitwerken en alle maatregelen gaat uitvoeren. Zodra de plannen zijn uitgewerkt en bekend is wat de impact hiervan is voor de omgeving, organiseren we een (digitale) gebiedsavond. In de plannen hanteren we de volgende randvoorwaarden:

  • overlast voor omwonenden wordt zoveel mogelijk beperkt;
  • woningen zullen bereikbaar blijven en wegafsluitingen worden voorkomen;
  • het waterschap zal  rekening houden met de bereikbaarheid van de verschillende (vervoers)bedrijven;
  • er blijft tijdens de werkzaamheden doorgang voor alle typen verkeer, waarbij wel enige vertraging kan optreden.

Uitvoering van de maatregelen is gepland van eind 2021 tot halverwege 2022.

Projectplan vastgesteld

De plannen voor Polsbroek zijn in meer detail beschreven in een projectplan. Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van donderdag 23 april tot en met woensdag 3 juni 2020, begeleid door een video-presentatie over de plannen.

Zienswijzen

Tijdens de inspraakperiode zijn vijf zienswijzen ingediend. In het gelijktijdig vastgestelde inspraakrapport staan de zienswijzen en of een zienswijze heeft geleid tot aanpassingen in het projectplan.

Kaart van het gebied met Polsbroek ingezoomd

Maatregelen_LPWPB

Op de kaart zijn de maatregelen afgebeeld die nodig zijn in de Lopikerwaard. In de cirkel is Polsbroek ingezoomd.

Contact

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Miriam Duijkers: 06-11614726 of miriam.duijkers@hdsr.nl