Maatregelen Park Oudegein

Park Oudegein in Nieuwegein ligt naast de Doorslag. Overtollig water uit het park stroomt via een gemaal en een sloot, naar De Doorslag. Als de KWA in werking is, wordt deze afvoerroute afgesloten met een stuw. Dit is nodig om te voorkomen dat door het extra aangevoerde water, het waterpeil in het park te hoog wordt en er wateroverlast ontstaat. Nadeel is dat bij een harde bui het overtollig water uit het park niet meer afgevoerd kan worden.

Gemaal verplaatsen

Daarom is het nodig om het gemaal te verplaatsen van de oostzijde van het park naar de westzijde, direct naast de Doorslag. Om de waterafvoer uit het park op orde te brengen is het tevens noodzakelijk om een aantal nieuwe duikers aan te leggen en stuwen aan te passen / te plaatsen.

Voordelen

Voordelen van deze oplossing:

  • er komt altijd een betere doorstroming in het park. Dit is positief voor de waterkwaliteit.
  • tijdens de inzet van de KWA zal minder snel wateroverlast optreden in Park Oudegein.

Naast historische molen Oudegein

Het nieuwe gemaal komt naast de historische molen Oudegein te staan. Met deze maatregel wordt ook gehoor gegeven aan de wens van Molenstichting Oudegein. Zij willen de molen Oudegein weer aansluiten op het watersysteem van het park. Zo kan de molen zijn oude functie weer vervullen en wordt de educatieve waarde vergroot.


Werk in uitvoering

De werkzaamheden voor het nieuwe gemaal vorderen gestaag

Het plaatsen van de pompput voor het nieuwe gemaal

De nieuwe pompput voor het gemaal