De Gekanaliseerde Hollandsche IJsselroute

Een deel van het water voor West-Nederland voert het waterschap aan via de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. In en langs deze route zijn verschillende maatregelen nodig.

De maatregelen op een rij

  • Aanleg opstelplaats mobiele pompen bij gemaal Caspargouw
  • Vergroten doorstroming van de Doorslagsluis in Nieuwegein
  • Verplaatsen gemaal Park Oudegein
  • Baggeren van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel om doorstroming te vergroten

Baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Door de rivier te baggeren, kan er tijdens zeer droge zomers ook extra water naar West-Nederland worden aangevoerd. Het baggeren van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel wordt opgegepakt in een apart project. Het project heet de GHIJ, waarin het waterschap behalve het baggeren ook de oevers en kades op gaat knappen. Meer informatie over dit project vindt u op de projectpagina van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Maatregelen Park Oudegein

Park Oudegein in Nieuwegein ligt naast de Doorslag. Overtollig water uit het park stroomt via een gemaal en een sloot, naar De Doorslag. Als de KWA (Klimaatbestendige WaterAanvoer) in werking is, wordt deze afvoerroute afgesloten met een stuw. Dit is nodig om te voorkomen dat door het extra aangevoerde water, het waterpeil in het park te hoog wordt en er wateroverlast ontstaat. Nadeel is dat bij een harde bui het overtollig water uit het park niet meer afgevoerd kan worden.

Het Noordergemaal

Het Noordergemaal pompt water uit het Amsterdam-Rijnkanaal richting de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

De Doorslagsluis in Nieuwegein

Het water dat vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal naar de GHIJ wordt aangevoerd, stroomt eerst door de Doorslag. In de Doorslag ligt de Doorslagsluis, een historisch sluisje, dat al een tijd niet meer in gebruik is. De sluis vormt wel een knelpunt in de aanvoerroute. Het waterschap onderzoekt verschillende opties om de doorvoercapaciteit rond de Doorslagsluis te vergroten, zodat er voldoende water doorheen kan zonder al te veel opstuwing.

Opstelplaats mobiele pompen gemaal Caspargouw

Het waterschap heeft plannen voor de aanleg van een opstelplaats voor mobiele pompen bij gemaal Caspargouw in Cothen (gemeente Wijk bij Duurstede).

Vanaf deze opstelplaats kunnen mobiele pompen tijdens extreme droogte, extra water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal naar Utrecht aanvoeren om het water in het Kromme Rijngebied en de stad Utrecht op peil te houden.

Ja, ik wil graag op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen langs de Hollandsche IJssel en de Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer? Geef dan uw gegevens aan ons door:

Contact

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Martijn Oosting: 06-20294006 of martijnoosting@hdsr.nl