Baggeren watergangen IJsselveld

Het baggeren van de watergangen is nodig om wateroverlast te voorkomen en een goede toevoer van water te garanderen. Daarnaast draagt het baggeren van watergangen bij aan een betere waterkwaliteit.

Wat gaan we doen?

Op het kaartje ziet u waar we gaan baggeren in IJsselveld. De watergangen worden gebaggerd waarbij de bagger op de kant wordt gezet of getransporteerd wordt naar een weilanddepot.

Wie voert het werk uit?

Op dit moment is nog niet bekend op welke manier de aannemer het werk gaat uitvoeren. Zodra hier meer over bekend is, dan kunt u de informatie vinden op deze pagina.

Baggerkaart

In deze afbeelding wordt met behulp van de paarse lijnen aangegeven waar gebaggerd wordt.

Contact

koen mathot
Koen Mathot
Omgevingsmanager

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

De uitvoering start in het 1e kwartaal van 2021.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.