Projectplanning natuurvriendelijke oever Houtense Wetering

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Eerst is er een ontwerp-projectplan opgesteld. Deze heeft ter inzage gelegen van 3 juni tot en met 15 juli 2019.

Op 27 augustus is het definitieve projectplan vastgesteld.

Naar verwachting start de uitvoering in de eerste maanden van 2021.

De verwachting is dat het project in maart 2021 wordt afgerond.