Projectplanning natuurvriendelijke oever Houtense Wetering

Eerst is er een ontwerp-projectplan opgesteld. Deze heeft ter inzage gelegen van 3 juni tot en met 15 juli 2019.

Op 27 augustus is het definitieve projectplan vastgesteld.

Naar verwachting start de uitvoering in de tweede helft van 2020.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.