Herinrichting watersysteem kasteel Heemstede

Het watersysteem rondom kasteel Heemstede wordt gevoed door een gemaal bij Fort De Batterijen aan de Overeindseweg. Dit gemaal is aan vervanging toe.

Wat gaan we doen?

Het doel van dit project is om het gebied bij kasteel Heemstede op een andere manier van water te voorzien, zodat het oude gemaal Overeind bij fort De Batterijen kan vervallen. Na onderzoek blijkt dat gemaal Koppeldijk de functie van gemaal Overeind erbij kan nemen, waardoor een robuuster watersysteem ontstaat met minder gemalen.

Het herinrichten van het watersysteem bij kasteel Heemstede is omschreven in een projectplan. Het ontwerp-projectplan vanaf 23 september tot en met 4 november 2020 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn twee zienswijzen ingediend. Op 17 november heeft het dagelijks bestuur het definitieve aangepaste projectplan met het bijbehorende inspraakrapport vastgesteld. Insprekers worden geïnformeerd over de afhandeling van hun zienswijzen.

Het projectplan is elders op deze pagina terug te vinden.

Link naar de openbare bekendmaking.

Wat is onze werkwijze?

Het werk is opgedeeld in 2 fasen. Fase 1 aanbrengen van duikers onder de Heemsteedseweg, Langeweg en Overeindseweg zijn gereed. Deze fase moest voor 1 maart 2020 gereed zijn omdat de gemeente Houten en Nieuwegein de Overeindseweg en de Heemsteedseweg reconstrueren. In de tweede fase worden er watergangen aangelegd en verbreed.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

In de eerste fase van dit project zijn er duikers aangebracht onder de Heemsteedseweg, Langeweg en Overeindseweg.

De tweede fase is nog in voorbereiding. Op dit moment ligt het projectplan ter inzage, wordt er grond aangekocht en bestek en tekeningen gereed gemaakt.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.