Projectplanning baggeren watergangen watergangen polder Heemstede

Het baggeren van diverse watergangen in de polder Heeemstede staat gepland voor 2020 of 2021.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.