Projectplanning baggeren watergangen watergangen polder Heemstede

De werkzaamheden worden in het 4e kwartaal van 2020 uitgevoerd.

De werkzaamheden worden in het 1e kwartaal van 2021 afgerond.