Uitvoering maatregelen watergebiedsplan

Het waterschap start binnenkort met de uitvoering van een aantal kleinere projecten in de Linschoterwaard. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vervangen van een serie duikers aan de westzijde van de Monfoortse Vaart. Ook worden voorbereidingen getroffen om het gemaal Overvliet te vervangen. De direct betrokkenen worden op de hoogte gesteld. De impact van deze maatregelen voor het gebied is klein. De aanpassingen kunnen plaatsvinden op de huidige locaties.