Verbeteren oevers Blitterswijk in Odijk

Het waterschap is verantwoordelijk voor de oeverconstructie langs de Kromme Rijn. Tussen de Jachtrustlaan en het erf Rijnveld (Krommesteeg 3) verkeert de beschoeiing aan de oostelijke oever in een slechte staat en is groot onderhoud vereist.

Wat gaan we doen?

De oude beschoeiing wordt verwijderd en er wordt een nieuwe beschoeiing aangebracht. De totale lengte van de te vervangen beschoeiing is ongeveer 800 meter.

Wat is onze werkwijze?

De werkzaamheden worden vanaf het water en vanaf een agrarisch perceel uitgevoerd. Er zal weinig of geen hinder en overlast zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Wie voert het werk uit?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Multituin B.V.

Contact

Contact

Naamloos-1
Lennart Droogendijk
Toezichthouder

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Op dit moment bereiden we de werkzaamheden voor.

De werkzaamheden vinden plaats vanaf januari 2021.

De werkzaamheden worden eind maart 2021 afgerond.