Groot onderhoud rioolwaterzuivering

De zuiveringsinstallatie van Bunnik zuivert het afvalwater van inwoners en bedrijven uit Bunnik, Odijk, Werkhoven en 't Goy.  Het gezuiverde water (effluent) wordt geloosd in de Kromme Rijn. De installatie is toe aan een grote onderhoudsbeurt. Dit gebeurt eens in de vijf jaar.

Wat gaan we doen?

Het waterschap gaat:

  • de capaciteit van het influentgemaal vergroten. Dit is het gemaal dat het afvalwater de zuivering oppompt.
  • een gesloten container voor roostergoed plaatsen. In deze container wordt het grove vuil verzameld dat, als een van de eerste stappen in het zuiveringsproces, uit het afvalwater gehaald wordt. Voorbeeld van dit vuil zijn plastic, papier en maandverband.

Luchtfoto van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Bunnik

Contact

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het najaar van 2020.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.