Projectplanning Meijevliet en aanleg natuurvriendelijke oever

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Het ontwerp-projectplan waarin de plannen beschreven staan, heeft tot en met 22 mei 2020 ter inzage gelegen. Op de plannen is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van de plannen.

Het projectplan is op 16 juni 2020 definitief vastgesteld.

De werkzaamheden starten vanaf augustus/september 2021 en duren tot medio oktober 2021.

De werkzaamheden zijn medio oktober 2021 klaar. De Meijevliet is dan over een lengte van 2.5 km voorzien van een natuurvriendelijke oever, over 500 meter is de maalvliet verbreed en de vispassage Noordzijderpolder/Meijepolder) is aangelegd.