Projectplanning Meijevliet en aanleg natuurvriendelijke oever

Het ontwerp-projectplan waarin de plannen beschreven staan, heeft tot en met 22 mei 2020 ter inzage gelegen. Op de plannen is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van de plannen.

Het projectplan is op 16 juni 2020 definitief vastgesteld.

De werkzaamheden starten vanaf augustus/september 2021.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.