Projectplanning natuurontwikkeling Lange Weide

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Op dit moment is het project in voorbereiding. Tijdens de voorbereiding loopt de vergunningaanvraag, de subsidieaanvraag en de planuitwerking.

Medio dit jaar volgt de aanbesteding van de werkzaamheden.

De werkzaamheden starten in september 2022

Als de werkzaamheden volgens planning verlopen, zijn ze in november/december 2022 afgerond.