Projectplanning + natuurontwikkeling Lange Weide

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Op dit moment is het project in voorbereiding. Tijdens de voorbereiding loopt de vergunningaanvraag, de subsidieaanvraag en de planuitwerking.

Medio dit jaar volgt de aanbesteding van de werkzaamheden.

De meeste werkzaamheden starten na het broedseizoen, dus na 15 juni 2022.

Als de werkzaamheden volgens planning verlopen, zijn ze in oktober 2022 afgerond.