Groot onderhoud Rioolgemaal Driebruggen, Waarder en Nieuwerbrug

Laatst gepubliceerd op 15 januari 2021

De rioolgemalen in Driebruggen, Waarder en Nieuwerbrug pompen het afvalwater van Driebruggen, Waarder en Nieuwerbrug naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Woerden.

Wat gaan we doen?

De gemalen zijn toe aan een grote onderhoudsbeurt. Dit gebeurt eens in de vijf jaar. Tijdens deze periode wordt er gewerkt aan de installaties voor het transport van afvalwater. De werkzaamheden van dit onderhoud zijn onder andere het vervangen van de procesbesturing en renovatie van de natte kelder en werktuigbouwkundige installatie. Tevens worden in Driebruggen en Waarder de behuizingen vervangen.

Contact

Carlo Goedegebuur
Carlo Goedegebuur
Projectleider

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

De werkzaamheden starten in september 2020.

In februari 2021 zijn de werkzaamheden afgerond.