Onderhoud rioolwaterzuiveringsinstallatie de Bilt

Laatst gepubliceerd op 19 januari 2021

De zuiveringsinstallatie van De Bilt zuivert het afvalwater van de kernen Groenekan, Maartensdijk, Westbroek Achterwetering, Hollandsche Rading, Westbroek Dorp, Nieuwe Wetering, De Bilt / Bilthoven en Den Dolder. Het gezuiverde water (effluent) wordt geloosd in de Biltse Grift.

Wat gaan we doen?

De installatie is toe aan een grote onderhoudsbeurt. Dit gebeurt eens in de vijf jaar. Het waterschap gaat bij deze zuivering de bypass influentroosters aanpassen, de werking waspers roostergoed verbeteren en aanbrengen van grijpstangen in de beluchtingstanks.

Contact

Carlo Goedegebuur
Carlo Goedegebuur
Projectleider

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

De werkzaamheden starten in mei 2020.

In januari 2021 zijn de werkzaamheden afgerond.