Baggeren watergangen polder Hoogekamp

Het baggeren van de watergangen is nodig om wateroverlast te voorkomen en een goede toevoer van water te garanderen. Daarnaast draagt het baggeren van watergangen bij aan een betere waterkwaliteit.

Wat gaan we doen?

De watergangen worden gebaggerd, waarbij de bagger op de kant wordt gezet of getransporteerd wordt naar een weilanddepot.

Wie voert het werk uit?

Op dit moment is nog niet bekend welke aannemer het werk gaat uitvoeren. Zodra dit bekend is kunt u de informatie vinden op deze pagina.

Baggerkaart

De blauwe lijnen op de kaart geven aan waar er gebaggerd gaat worden. Tijdens dit project wordt ook in Bosch en Duin gebaggerd.

De uitvoering start in het 3e kwartaal 2021 en is klaar in het 4e kwartaal van 2021.

De uitvoering start in het 3e kwartaal 2021.

De werkzaamheden zijn klaar in het 4e kwartaal van 2021.