Op excursie met het Algemeen Bestuur

Gepubliceerd op 18 april 2019

Op 10 april zijn Tamar en ik een middag meegegaan met een van de kennismakingsexcursies van het nieuwe Algemeen Bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen). Hierbij hebben we de nieuwe rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd) in Utrecht bezocht, de Voorveldse polder en het veemarktterrein in Utrecht.

Het verloop van de dag

Nadat Tamar en ik waren verwelkomd, gingen we door naar de bus om vervolgens naar de rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd) van Utrecht te rijden. Om verdiept kennis te leren maken met elkaar zijn we in een cirkel gaan staan met de vraag ‘ik ben de enige die…?’ zo ja moest je je hand op steken. Erg leuke vragen werden gesteld en zo kwamen we interessante feitjes te weten over de AB-leden.

Na deze verdiepte kennismaking hebben we een presentatie te horen gekregen over de voordelen van deze rioolwaterzuivering, waarom hij nu eigenlijk midden in de stad ligt en wat de toekomstplannen zijn om en nabij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (Installatie waar afvalwater wordt gezuiverd zodat het weer geloosd kan worden in het oppervlaktewater) (RWZI (Afkorting voor rioolwaterzuiveringsinstallatie)).

Hierna hebben we een excursie rond de RWZI gekregen met uitleg over de nieuwe en duurzamere zuiveringsmethode die hierbij gebruikt wordt.

De RWZI van Utrecht werkt namelijk net iets anders dan de meeste RWZI’s: nabezinktanks zijn niet meer nodig door het gebruik van bacteriën in de vorm van slibkorrels. Hierdoor is er minder gebruik van energie en chemicaliën nodig. Ook werkt deze methode veel sneller dan die met nabezinktanks, dit werd gedemonstreerd met een voorbeeld. Eén kan was gevuld met water uit de nieuwe installatie en één met water uit een nabezinktank, je kon vrijwel meteen zien dat die met de nieuwe methode een stuk sneller ging.

Na deze leerzame ervaring reden we door naar de waterrijke wijk Leidsche Rijn. In de bus kregen we uitleg van Herman van Rooijen over het waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) en onderhoud in stedelijk gebied. Dit is namelijk lastiger doordat er meer omwonenden zijn en er vaak huizen of wegen direct aan de waterkant zijn.

Toen we eenmaal waren aangekomen bij de veemarkt in Utrecht kregen we uitleg over de natuurlijke oevers die hier waren aangelegd in het kader van klimaat en natuur. Om aan het klimaat te adapteren moet het probleem namelijk samen met de gemeente worden opgepakt.

Daarna zijn we verder gereden naar de Voorveldse polder om zelf metingen te doen aan het slootwater. Dit doen vrijwilligers namelijk ook, deze actie is ondernomen om mensen waterbewust te maken.

Tijdens deze dag hebben we veel geleerd en nieuwe mensen leren kennen. Het was een geslaagde en leerzame dag!