Dijkgraaf Jeroen Haan

Jeroen Haan

Jeroen Haan
Dijkgraaf Jeroen Haan is voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Op deze pagina vindt u meer over zijn portefeuille, achtergrond en (neven)werkzaamheden. U kunt hier ook zijn blogs lezen en zijn bijdragen op Twitter bekijken.

Portefeuille

 • Primaire keringen en Sterke Lekdijk 'overall', zoetwater 'overall'
 • Communicatie
 • Bedrijfsvoering en HRM
 • MRB
 • Calamiteitenzorg

U kunt direct met de dijkgraaf contact opnemen: dijkgraaf@hdsr.nl

Nevenfuncties

Nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Vice-voorzitter landelijk Bestuurlijk Platform Zoetwater (BPZ)
 • Vice-voorzitter BPZ West-Nederland
 • Deltaprogramma zoetwater, lid stuurgroep Deltaprogramma
 • Voorzitter bestuurlijke ambassadeursgroep kennis en innovatie HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP)
 • Voorzitter MuskusRattenBeheer West-en Midden Nederland (MRB WMNL)
 • Voorzitter Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
 • Coördinerend dijkgraaf in Veiligheidregio Utrecht (VRU)

Blogs van de dijkgraaf

Jeroen Haan schrijft op onregelmatige basis blogs. Hier staan deze overzichtelijk bij elkaar.

De dijkgraaf op Twitter