Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019

Stemicoon%20landscape

Op 20 maart 2019 waren de waterschapsverkiezingen. Iedereen die 18 jaar en ouder is en in het gebied van het waterschap woont kon toen stemmen voor het waterschapsbestuur.

Op deze pagina lees je meer over het hoe, wat en waarom van de waterschapsverkiezingen bij De Stichtse Rijnlanden.

English speaking voters: look at:

Definitieve uitslag verkiezingen

Bijeenkomst definitieve uitslag

Maandag 25 maart maakte dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) Patrick Poelmann de definitieve uitslag van de verkiezingen bekend. De opkomst was maar liefst 56%. Dank voor je stem!

Lees meer over de gekozen leden van het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) en het vervolg:

Agenda verkiezingen

27 maart 14.30 uur Vergadering algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen); de leden van het zittende bestuur onderzoeken de geloofsbrieven en beslissen over de toelating van de nieuwe bestuursleden;

28 maart 15.00 uur Installatie van het nieuwe algemeen bestuur;

Alle bijeenkomsten zijn in het waterschapskantoor in Houten.

Logo Mijn stem

Met de stemhulp Mijn stem kun je je keuze bepalen.

Overzicht van deelnemende partijen in De Stichtse Rijnlanden

Schermafdruk Verkiezingskrant 2019 politieke partijen

Tien partijen deden mee aan de verkiezingen in het gebied van De Stichtse Rijnlanden. Bekijk de pagina met links naar hun websites of download de verkiezingskrant.

Twee verkiezingen op één dag

Op  20 maart waren de verkiezingen voor het waterschapsbestuur èn voor Provinciale Staten. De meeste inwoners ontvangen daarom twee stempassen en twee kandidatenlijsten.

Hoe zit het met de geborgde zetels?

Het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) bestaat uit de dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en 30 leden. Van de 30 zetels zijn er op 20 maart 23 verkiesbaar. De 7 zogenaamde geborgde zetels zijn niet verkiesbaar. Deze zijn toegewezen aan vertegenwoordigers van verschillende belangengroeperingen.

Dit zijn agrariërs (3 zetels), bedrijven (2 zetels) en bos- en natuureigenaren (2 zetels). De leden van de drie belangengroeperingen vormen samen de fractie Landbouw, Natuur en Economie (LNE).

Meer weten?

Bekijk de website waterschapsverkiezingen.nl voor filmpjes en animaties, of neem contact op met projectleider Karin Wijma, telefoon (030) 634 5700 of per mail wijma.k@hdsr.nl