Vacature Lid Rekenkamercommissie

Vacaturenummer T-ABC 00000

Generieke functienaam Lid Rekenkamercommissie

De waterschappen Rivierenland (WSRL) en De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben een gezamenlijke rekenkamercommissie met een voorzitter en twee leden met een benoemingsduur van vier jaar, ondersteund door een externe secretaris. Waterschap Rivierenland kent daarnaast ook nog twee interne leden. Het kijken in de keukens van de twee waterschappen kan stimuleren bij het verbeteren van de werkwijze van onze waterschappen.

Wat doet de rekenkamercommissie?

Het doel van een rekenkamercommissie is het versterken van de rol van het algemeen bestuur. Om dit te bereiken verricht de commissie onafhankelijk onderzoek dat is gericht op de rechtmatigheid, doelmatigheid en de doeltreffendheid van het beleid en de uitvoering daarvan.

De rekenkamercommissie schakelt daartoe onderzoekers van buiten in, maar kan in voorkomende gevallen ook zelf onderzoeksactiviteiten uitvoeren. Wij gaan in beginsel uit van twee onderzoeken per jaar per waterschap.

Uw kwaliteiten

Wij zoeken iemand voor de rekenkamercommissie met een academisch werk- en denkniveau. U heeft een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen. Affiniteit met het openbaar bestuur en dan specifiek met waterschappen en waterbeheer. Uw maatschappelijke betrokkenheid, die naar voren komt in uw professionele achtergrond. Daarnaast hebt u:

  • Kennis van onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid bij (een) grote organisatie(s) in de publieke sector;
  • Een onafhankelijke, integere en positief- kritische instelling, gekoppeld aan een uitstekend analytisch vermogen;
  • Ruime kennis van en ervaring met het doen van onderzoek en het vertalen van de resultaten daarvan naar goed leesbare stukken.

Benoeming en bezoldiging

Aanstelling vindt plaats voor vier jaar met een verlengingsmogelijkheid van vier jaar. Vergoeding per vergadering: € 200, -- naast reiskosten. Wij vergaderen 8-12 keer per jaar met een tijdsduur per vergadering van één dagdeel. De vergaderingen vinden plaats in Tiel en Houten.

Procedure

Herkent u zichzelf in bovenstaande omschrijving? Solliciteer dan vóór 30 december 2018 voorzien van motivatie en cv via de site van Waterschap Rivierenland. De gesprekken staan gepland in januari 2019.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jan Reerink (voorzitter begeleidingscommissie) 030-693 36 24 (bij geen gehoor graag inspreken).

Het Waterschap Rivierenland en De Stichtse Rijnlanden zoeken graag zelf haar kandidaten, dus deze vacature is géén uitnodiging tot acquisitie.