Dijkgraaf Patrick Poelmann

Dijkgraaf Patrick Poelmann is voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Op deze pagina van de dijkgraaf vindt u een overzicht van interviews, filmpjes, speeches en verslagen van werkbezoeken.
Dijkgraaf Patrick Poelmann

Portefeuille

  • Veiligheid (primaire keringen, Sterke Lekdijk, dijkringen, veiligheidsregio VRU, muskusrattenbestrijding)
  • Majeure bestuurlijke relaties
  • Ledenvergadering Unie van Waterschappen
  • Bestuursondersteuning (incl. Facilitaire zaken), Communicatie, Personeel en Organisatie, KAM en Concerncontrol
  • Internationale samenwerking
  • Strategie en innovatie

U kunt direct met de dijkgraaf contact opnemen: dijkgraaf@hdsr.nl

Nieuwsberichten van de dijkgraaf

Jeugddijkgraaf

Naast de reguliere dijkgraaf heeft het waterschap ook een jeugddijkgraaf. Sinds de zomer van 2017 is Annelotte Smits onze nieuwe jeugddijkgraaf. Op woensdag 4 oktober wordt zij officieel geïnstalleerd bij de vergadering van het Algemeen Bestuur. Namens De Stichtse Rijnlanden zit Annelotte ook in het nationaal jeugdwaterschapsbestuur. Dit is opgericht om jongeren meer te betrekken bij het waterbeheer in Nederland.

Nevenfuncties

Behalve zijn functie als dijkgraaf bekleedt Patrick Poelmann ook een aantal nevenfuncties. Deze hebben vrijwel allemaal met het onderwerp water te maken. De lijst wordt bij veranderingen aangepast.