HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Dijkgraaf Patrick Poelmann

Dijkgraaf Patrick Poelmann is voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Op deze pagina van de dijkgraaf vindt u een overzicht van interviews, filmpjes, speeches en verslagen van werkbezoeken.
Dijkgraaf Patrick Poelmann

Portefeuille

  • Veiligheid (primaire keringen, Sterke Lekdijk, dijkringen, veiligheidsregio VRU, muskusrattenbestrijding)
  • Majeure bestuurlijke relaties
  • Ledenvergadering Unie van Waterschappen
  • Bestuursondersteuning (incl. Facilitaire zaken), Communicatie, Personeel en Organisatie, KAM en Concerncontrol
  • Internationale samenwerking
  • Strategie en innovatie

U kunt direct met de dijkgraaf contact opnemen: dijkgraaf@hdsr.nl

Nieuwsberichten van de dijkgraaf

Jeugddijkgraaf

Naast de reguliere dijkgraaf heeft het waterschap ook een jeugddijkgraaf. Op dit moment is er een vacature. Tot en met december 2016 zit jeugdhoogheemraad Maarten Heijmans namens De Stichtse Rijnlanden in het jeugdwaterschapsbestuur. Dit is opgericht om jongeren meer te betrekken bij het waterbeheer in Nederland.

Nevenfuncties

Behalve zijn functie als dijkgraaf bekleedt Patrick Poelmann ook een aantal nevenfuncties. Deze hebben vrijwel allemaal met het onderwerp water te maken. De lijst wordt bij veranderingen aangepast.