Commissie behandeling bezwaren

De Commissie behandeling bezwaren is een onafhankelijke commissie die het bestuur adviseert over bezwaarschriften die het waterschap als overheid betreffen. Hiervan zijn uitgezonderd bezwaren op het terrein van personele aangelegenheden, de belastingwetgeving en schadevorderingen op publiekrechtelijke grondslag.

De benoeming geschiedt voor de zittingsduur van het algemeen bestuur.

Met de komst van een nieuw algemeen bestuur dient ook de commissie weer opnieuw te worden bemenst.

Het dagelijks bestuur heeft op 14 maart 2017 de volgende personen benoemd tot voorzitter en (plaatsvervangend) leden van de Commissie behandeling bezwaren:

  • de heer J.C. de Jong (voorzitter);
  • de heer J.J.M. Bunnik (lid);
  • de heer ing. D. Moerkens (lid);
  • mevrouw prof. mr. H.F.M.W. van Rijswick (plaatsvervangend lid).

Zie ook