Commissie behandeling bezwaren

De Commissie behandeling bezwaren is een onafhankelijke commissie die het bestuur adviseert over bezwaarschriften die het waterschap als overheid betreffen. Hiervan zijn uitgezonderd bezwaren op het terrein van personele aangelegenheden, de belastingwetgeving en schadevorderingen op publiekrechtelijke grondslag.

De benoeming geschiedt voor de zittingsduur van het algemeen bestuur.

Met de komst van een nieuw algemeen bestuur dient ook de commissie weer opnieuw te worden bemenst.

Met ingang van 1 januari 2018 treedt de heer De Jong af als voorzitter van de Commissie behandeling bezwaren. Het dagelijks bestuur heeft met ingang van die datum mevrouw prof.mr. H.F.M.W. van Rijswick benoemd tot voorzitter. De samenstelling van de commissie is met ingang van 1 januari 2018 als volgt:

  • mevrouw prof.mr. H.F.M.W. van Rijswick (voorzitter)
  • de heer J.J.M. Bunnik (lid)
  • de heer ing. D. Moerkens (lid)
  • vacature (plaatsvervangend lid)

Zie ook