Bestuur

Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Om de dagelijkse gang van zaken te regelen en beleidslijnen voor de toekomst uit te zetten, heeft ons waterschap een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur, en twee commissies van advies en bijstand.

de voorzittershamer

De voorzittershamer

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur is het hoogste beslisorgaan van het waterschap en telt dertig leden.

Dagelijks bestuur

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is te vergelijken met een college van burgemeester en wethouders van een gemeente.

Commissies

Het waterschap heeft twee commissies van advies en bijstand. Deze commissies adviseren het college van dijkgraaf en hoogheemraden over nieuwe plannen en beleid.

Jeugdbestuur

De Stichtse Rijnlanden heeft ook een jeugdbestuur: jeugddijkgraaf en jeugdhoogheemraden.

Dijkgraaf

Op de pagina van de dijkgraaf vindt u een overzicht van zijn activiteiten.