Agenda commissie SKK 11 juni 2015

Op donderdag 11 juni 2015 wordt er een openbare vergadering van de commissie Systeem, Kwaliteit en Keten gehouden. De vergadering vindt plaats in het waterschapskantoor en begint om 20.00 uur. De agenda luidt als volgt:

  1. Opening en vaststelling agenda (pdf, 16 kB)
  2. Huishoudelijk gedeelte
    a. Samenstelling/leden commissie, regeling commissiesecretariaat door het college (pdf, 17 kB)
    b. Verkiezing voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Notulen

3.a. Er zijn voor deze vergadering geen adviezen en conclusies vast te stellen

3.b. Actielijst (pdf, 23 kB) met Leeswijzer (pdf, 27 kB)

Stukken ter advisering

4. Er zijn voor deze vergadering geen stukken ter advisering

Stukken ter consultering

5.1. Commissievoorstel - Onderhandelingsresultaat Waterakkoord Bodegraven 2015 (pdf, 36 kB)

Informerend deel

6.1. MEDEDELINGEN
6.2. INGEKOMEN STUKKEN

7. Rondvraag

8. Sluiting