Schriftelijke vragen artikel 40 RvO

Leden van het algemeen bestuur kunnen op grond van artikel 40 van het Reglement van orde schriftelijk vragen stellen aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Schriftelijke vragen 2019

Indiener

Onderwerp

Beantwoording college

H. van Dam (fractie

Water Natuurlijk)

Deltaplan biodiversiteitsherstel (pdf, 68 kB)

Schriftelijke vragen 2018

Indiener

Onderwerp

Beantwoording college

H. van Dam (fractie

Water Natuurlijk)

Deltaplan biodiversiteitsherstel (pdf, 68 kB)

C. Rutjes (Fractie

Water Natuurlijk)

Effecten rubbergranulaat (pdf, 144 kB)

Beantwoording schriftelijke vragen (pdf, 113 kB)

22 augustus 2018

C. Rutjes (fractie

Water Natuurlijk)

monitoring en meetnet t.a.v. de KRW (pdf, 275 kB)

Beantwoording schriftelijke vragen (pdf, 216 kB)

8 mei 2018

Schriftelijke vragen 2017

Schriftelijke vragen 2016


Archief

Schriftelijke vragen uit eerdere jaren van deze bestuursperiode