Schriftelijke vragen artikel 40 RvO 2016 en 2017

Leden van het algemeen bestuur kunnen op grond van artikel 40 van het Reglement van orde schriftelijk vragen stellen aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden


Archief

Schriftelijke vragen uit eerdere jaren van deze bestuursperiode