Schriftelijke vragen artikel 40 RvO

Overzicht van schriftelijke vragen 2009-2015

Schriftelijke vragen 2015

Indiener

Onderwerp

Beantwoording college

E. Verkaik
(fractie W@I)

Werkzaamheden rond aanleg hoogwatervoorziening Lindeboomsweg Montfoort (pdf, 27 kB)

Beantwoording (pdf, 260 kB)
(college D&H 21 april)

W.A. Bodewitz (fractie PVDD)

Dodingswijze muskusratten (pdf, 78 kB)

Beantwoording (pdf, 159 kB)
(college D&H 28 april)

J.P. Verweij
(fractie CU)

Handhaving in bijzondere gevallen (pdf, 51 kB)

Beantwoording (pdf, 32 kB)
(college D&H 12 mei)

J.P. Verweij
(fractie CU)

Olie- en gaswining Papekopveld (pdf, 26 kB)

Beantwoording (pdf, 494 kB)
(college D&H 12 mei)

2014

2013

2012

2011

2010


2009