Notulen algemeen bestuur dd 16 maart 2016

Notulen openbare vergadering algemeen bestuur dd 16 maart 2016