Notulen algemeen bestuur 16 mei 2018

Notulen algemeen bestuur d.d. 16 mei 2018