Moties en amendementen

Overzicht van ingediende moties en amendementen 2009-2013

2013

 1. (1) Motie (pdf, 101 kB), AB 16 januari 2013, WN
  Eindrapport extern onderzoek, bouwen aan vertrouwen (aangenomen)
 2. (2) Motie (pdf, 91 kB), AB 16 januari 2013, Bos- en Natuureigenaren
  Eindrapport extern onderzoek, bouwen aan vertrouwen (aangenomen)
 3. (3) Motie (pdf, 112 kB), AB 16 januari 2013, VVD e.a.
  Eindrapport extern onderzoek, motie van wantrouwen hoogheemraad Reerink (verworpen)
 4. (4) Amendement (pdf, 29 kB), AB 27 februari 2013, W-I
  Aanpassing peilbesluit Lopikerwaard (verworpen)
 5. (5) Motie (pdf, 75 kB), AB 27 maart 2013, PVDD e.a.
  Beleidsnota Muskusrtattenbeheer 2012-2015 (aangehouden)
 6. (6a) Motie (pdf, 72 kB), AB 27 maart 2013, PVDD e.a.
  Beleidsnota Muskusrattenbeheer 2012-2015 (overgenomen)
 7. (7) Amendement (pdf, 55 kB), AB 5 juni 2013, WN e.a.
  Effecten tariefsdifferentiatie wegen op kostentoedeling
  (7a) Amendement (pdf, 69 kB), AB 5 juni 2013, CU
  Effecten tariefsdifferentiatie wegen op kostentoedeling (aangenomen)
 8. (8) Motie (pdf, 49 kB), AB 3 juli 2013, Agriërs
  Rapport RKC 'de Keur gekeurd' (aangenomen)
 9. (9) Motie (pdf, 41 kB), AB 3 juli 2013, SGP
  Rapport RKC 'de Keur gekeurd' (aangenomen)
 10. (10) Amendement (pdf, 381 kB), AB 10 juli 2013, CU e.a.
  Bestemmingsreserve vernieuwing RWZI Utrecht (aangehouden)
  Noot: besluitvorming is verdaagd naar de AB-vergadering van 2 oktober 2013
 11. (11) Motie (pdf, 57 kB), AB 10 juli 2013, PVDD
  Toepassen principe vervuiler betaalt bij onderscheid al of niet biologisch boeren- voorjaarsnota (verworpen)
 12. (12) Amendement (pdf, 73 kB), AB 10 juli 2013, SGP
  Plaatsing bezuinigingskaart 19 boven zaaglijn-voorjaarsnota (ingetrokken)
 13. (13) Amendement (pdf, 73 kB), AB 10 juli 2013, SGP
  Plaatsing bezuinigingskaart 18 boven zaaglijn-voorjaarsnota (ingetrokken)
 14. (14) Amendement (64 kB (pdf, 64 kB), AB 2 oktober 2013, VVD
  Invoering basisspreektijd n.a.v. notitie bestuurlijke werkgroep veranderagenda (ingetrokken)
 15. (15) Amendement (pdf, 41 kB), AB 2 oktober 2013, CU
  Toevoeging aan notitie delegatie instemmingsbevoegdheid waterakkoorden (ingetrokken)
 16. (16) Amendement (pdf, 64 kB), AB 2 oktober 2013, CU
  Wijziging tekst besluit 2 en 2a notitie delegatie instemmingsbevoegdheid waterakkoorden (ingetrokken)
 17. (17a) Motie (pdf, 92 kB), AB 13 november 2013, CU e.a.
  Bestemmingsreserve vernieuwing RWZI Utrecht (aangenomen)
 18. (18) Amendement (pdf, 73 kB), AB 13 november 2013, VVD e.a.
  Aanvulling op ontwerp begroting 2014 - gelijkhouden van de belastingtarieven (ingetrokken)
 19. (19) Amendement (pdf, 53 kB), AB 13 november 2013, Bos-en Natuureigenaren
  Aanvulling op ontwerp begroting 2014 - delegatie bevoegdheid substitutie van investeringen (aangenomen)
 20. (20) Amendement (pdf, 113 kB), AB 13 november 2013, VVD e.a.
  Aanvulling op ontwerp begroting 2014 - wijziging tarief watersysteemheffing ingezetenen en tarief zuiveringsheffing (aangenomen)
 21. (21) Motie vreemd aan de orde van de dag (64 kB (pdf, 64 kB), AB 18 december 2013, PVDD
  Borging veiligheid mens en dier bij hoge beschoeiingen (ingetrokken)
 22. (21) Motie vreemd aan de orde van de dag (pdf, 60 kB), AB 18 december 2013, PVDD
  Prostitutiezone RWZI Utrecht (aangehouden)

2012

 1. (1 en 1a) Motie (pdf, 83 kB), AB 18 april 2012, VVD e.a.
  Voorjaarsnota, gefaseerde kostenreductie (aangenomen)
 2. (2) Amendement (pdf, 53 kB), AB 18 april 2012, AWP
  Aanvulling bestuursakkoord, duurzaam peilbeheer (ingetrokken)
 3. (3) Amendement (pdf, 47 kB), AB 18 april 2012, AWP
  Aanvulling bestuursakkoord, afvalwater als grondstof (ingetrokken)
 4. (4) Amendement (pdf, 50 kB), AB 18 april 2012, AWP
  Aanvulling bestuursakkoord, de vervuiler betaalt (ingetrokken)
 5. (5) Amendement (pdf, 51 kB), AB 18 april 2012, AWP
  Aanvulling bestuursakkoord, verdere ontwikkeling AB (ingetrokken)
 6. (6) Amendement (pdf, 50 kB), AB 18 april 2012, AWP
  Aanvulling bestuursakkoord, ondernemend waterschap (ingetrokken)
 7. (7a) Motie (pdf, 49 kB), AB 9 mei 2012, Bos- en natuureigenaren
  Aanvulling bestuursakkoord, denktank maatschappelijke vragen (aangenomen)
 8. (8) Amendement (pdf, 83 kB), AB 9 mei 2012, CU
  Aanvulling bestuursakkoord (verworpen)
 9. (9a) Amendement (pdf, 70 kB), AB 4 juli 2012 WN e.a.
  Kaderrichtlijn water in beeld, wijziging beslispunt 1 (aangenomen)
 10. (10) Motie van treurnis en verwachting (pdf, 53 kB), AB 4 juli 2012 SGP e.a.
  Nereda proef (ingetrokken)
 11. (11a) motie (pdf, 76 kB), AB 19 september 2012, VVD e.a.
  Extern onderzoek bestuurlijke zorgvuldigheid (aangehouden)
  In de vergadering van 25 september 2012 is de motie ingetrokken
 12. (12) Amendement (pdf, 52 kB), AB 19 september 2012, Bedrijven
  Toevoeging beslispunt aan tekst legger oppervlaktewateren 2012 (verworpen)
 13. (13) Amendement (pdf, 49 kB), AB 19 september 2012, W-I
  Tekstwijziging legger oppervlaktewateren 2012 (ingetrokken)
 14. (14) Motie (pdf, 56 kB), AB 19 september 2012, WN
  Tussentijdse rapportage investeringsuitgaven (overgenomen)
 15. (15) Motie (pdf, 53 kB), AB 19 september 2012, WN
  Wijziging wijze van financiële rapportage in burap (overgenomen)
 16. (16) Amendement (pdf, 58 kB), AB 31 oktober 2012, WN
  Samenwerking belastingen waterschap-gemeenten (ingetrokken)
 17. (17) Motie (pdf, 46 kB), AB 21 november 2012, WN
  Handhaven prestatie-indicatoren in verantwoordingscyclus (ingetrokken)
 18. (18) Motie (pdf, 54 kB), AB 21 november 2012, WN
  Verantwoording wijzigingen binnen programma's (ingetrokken)
 19. (19) Motie (pdf, 71 kB), AB 21 november 2012, CU
  Bestemmingsreserve vernieuwing RWZI Utrecht (aangehouden)
 20. (20) Motie (pdf, 39 kB), AB 21 november 2012, SGP
  Uitleg van de nullijn versus de kostenontwikkeling HDSR (ingetrokken)
 21. (21) Motie (pdf, 60 kB), AB 21 november 2012, Agrariërs
  Onderzoek toepassing tariefsdifferentiatie wegen t.g.v. kostenaandeel
  ingezetenen (overgenomen)
 22. (22) Motie (pdf, 55 kB), AB 21 november 2012, Agrariërs
  Onderzoek naar wijze van belasting agrarische eigendom (overgenomen)

2011

 1. (1) Motie (pdf, 194 kB), AB 17 februari 2011, WN e.a.
  Bestuursakkoord Water met Vuur, versie 3.0 (verworpen)
 2. (2) Motie (pdf, 114 kB), AB 17 februari 2011, WN e.a.
  Bestuursakkoord Water met Vuur, verkiezingen (verworpen)
 3. (3) Amendement (pdf, 58 kB), AB 1 maart 2011, CU
  Watergebiedsplan Linschoterwaard (aangenomen)
 4. (4) Amendement (pdf, 61 kB) AB 20 april 2011, WN
  Voorjaarsnota (ingetrokken)
 5. (5) Amendement (pdf, 39 kB) , AB 20 april 2011, WN
  Voorjaarsnota (ingetrokken)
 6. (6) Motie (pdf, 26 kB), AB 20 april 2011, SGP
  Voorjaarsnota (ingetrokken)
 7. (7) Motie (pdf, 27 kB), AB 20 april 2011, SGP
  Voorjaarsnota (ingetrokken)
 8. (8) Motie (pdf, 57 kB), AB 29 juni 2011, VVD e.a.
  Planning groot onderhoud regionale keringen (ingetrokken)
 9. (9) Amendement (pdf, 48 kB), AB 29 juni 2011, CU
  Planning groot onderhoud regionale keringen (ingetrokken)
 10. (10) Motie (pdf, 59 kB), AB 29 juni 2011, VVD e.a.
  Visie water en ruimtelijke ontwikkelingen (verworpen)
 11. (11) Amendement (pdf, 64 kB), AB 29 juni 2011, CU
  Herinrichting waterlichaam Ouwenaar Haarrijn (verworpen)
 12. (12) Motie (pdf, 65 kB), AB 29 juni 2011, WN
  Doelmatigheidstoets hoogwatervoorzieningen (ingetrokken in AB 21 september 2011)
 13. (13) Motie (pdf, 82 kB), AB 21 september 2011, W-I
  Voorstel Unie van Waterschappen herziening belastingstelsel (aangenomen)
 14. (14) Amendement (pdf, 76 kB), AB 21 september 2011, SGP e.a.
  Overdracht muskusrattenbestrijding, samenwerkingsverband waterschappen (verworpen)
 15. (15) Motie (pdf, 97 kB), AB 21 september 2011, Bedrijven e.a.
  Overdracht muskusrattenbestrijding, samenwerkingsverband waterschappen (verworpen)
 16. (16) Motie (pdf, 80 kB), AB 21 september 2011, CDA e.a.
  Overdracht muskusrattenbestrijding, samenwerkingsverband waterschappen (aangenomen)
 17. (17) Amendement (pdf, 77 kB), AB 21 september 2011, SGP e.a.
  Overdracht muskusrattenbestrijding, samenwerkingsverband waterschappen (verworpen)
 18. (18) Amendement (pdf, 61 kB), AB 23 november 2011, CU
  Ontwerpbegroting 2012, toevoeging stimuleringsregeling keurverplichtingen (ingetrokken)
 19. (19) Amendement (pdf, 49 kB), AB 21 december 2011, VVD
  Toekomstscenario RWZI Utrecht (ingetrokken)

2010

 1. (1) Motie (pdf, 69 kB), AB 17 februari 2010, WN e.a.
  Actie Storm (ingetrokken)
  (1a) Motie (pdf, 71 kB), AB 17 februari 2010, WN e.a.
  Actie Storm (in gewijzigde vorm aangenomen)
 2. (2) Amendement (pdf, 38 kB), AB 28 april 2010, VVD
  Voorjaarsnota (verworpen)
 3. (3) Motie (pdf, 51 kB), AB 28 april 2010, VVD-SGP
  Onderstreping motie Hiemstra (ingetrokken)
 4. (4) Amendement (pdf, 118 kB), AB 28 april 2010, W-I
  Voorjaarsnota (aangenomen)
 5. (5) Motie (pdf, 51 kB), AB 28 april 2010, PVDD e.a.
  Bestendigheidsmaatregelen muskusratten (aangenomen)
 6. (6) Motie (pdf, 44 kB), AB 28 april 2010, WN e.a.
  Nut en noodzaak hoogwatervoorzieningen (aangenomen)
 7. (7) Amendement (pdf, 38 kB), AB 28 april 2010, CU
  Bestuurlijke thema's programmabegroting (ingetrokken)
 8. (8) Motie (pdf, 32 kB), AB 28 april 2010, CU-PVDD
  Waterakkoord sluis Bodegraven (aangenomen)
 9. (9) Amendement (pdf, 25 kB), AB 28 april 2010, VVD e.a.
  Voorjaarsnota (verworpen)
 10. (10) Motie (pdf, 35 kB), AB 30 juni 2010, PvdA e.a.
  Onafhankelijke rekenkamer (verworpen)
 11. (11) Motie (pdf, 34 kB), AB 30 juni 2010, PvdA e.a.
  Directe verkiezingen waterschappen (aangenomen)
 12. (12) Motie (pdf, 40 kB), AB 30 juni 2010, WN e.a.
  Inbreng unie in kabinetsformatie (aangenomen)
 13. (13) Amendement (pdf, 24 kB), AB 30 juni 2010, CDA
  Bestemming dienstwoning Cabauw (aangenomen)
 14. (14) Amendement (pdf, 48 kB), AB 22 september 2010, VVD e.a.
  Renovatie bijgebouwen Dijkhuis Jaarsveld (aangenomen)
 15. (15) Motie (pdf, 84 kB), AB 22 september 2010, VVD
  Nota strategisch grondbeleid (aangehouden)
 16. (16) Motie (pdf, 184 kB), AB 23 november 2010, SGP
  Samenwerking met omliggende waterschappen (ingetrokken)
 17. (17) Motie (pdf, 193 kB), AB 23 november 2010, SGP
  Keuzemogelijkheden voor AB in voorjaarsnota (verworpen)
 18. (18) Amendement (pdf, 231 kB), AB 23 november 2010, SGP
  Opschorten herstel oevers Stadsbuitengracht (ingetrokken)
 19. (19) Amendement (pdf, 230 kB), AB 23 november 2010, SGP
  Opschorten vismigratie knelpunt ex wgp /krw (ingetrokken)
 20. (20) Amendement (pdf, 288 kB), AB 23 november 2010, SGP
  Opschorten bedrijfsgebouw rwzi Nieuwegein (ingetrokken)
 21. (21) Amendement (pdf, 288 kB), AB 23 november 2010, SGP
  Opschorten ontwikkelen en uitvoeren slibstrategie (ingetrokken)
 22. (22) Motie (pdf, 36 kB), AB 23 november 2010, VVD
  Invulling begrotingsvolume 2011 (ingetrokken)
  (22a) Motie (pdf, 40 kB), AB 23 november 2010, VVD
  Doelen waterbeheerplan vs invulling begrotingsvolume 2011 (ingetrokken)
  (22b) Motie (pdf, 42 kB), AB 23 november 2010, VVD e.a.
  Ombuigingsvoorstel 5,6 mjn. bezuiniging (verworpen)
 23. (23) Motie (pdf, 47 kB), AB 23 november 2010, VVD e.a.
  Uitwerking beleid algemene reserves en bandbreedte (ingetrokken)
 24. (24) Amendement (pdf, 41 kB), AB 23 november 2010, VVD e.a.
  Onteigenen uit tekst begroting 2011, pag. 33 (ingetrokken)
 25. (25) Motie (pdf, 41 kB), AB 23 november 2010, VVD e.a.
  Motie van treurnis over begroting 2011 (verworpen)
 26. (26) Amendement (pdf, 36 kB), AB 23 november 2010, CU
  Beperken kostenstijging in begroting 2011 (ingetrokken)
  (26a) Amendement (pdf, 26 kB), AB 23 november 2010, CU
  Geen besparing ten laste van programma Zuiveringsbeheer (ingetrokken)
 27. (27) Amendement (pdf, 45 kB), AB 23 november 2010, CU
  Wijziging teksten in begroting 2011 inzake nota peilbeheer (aangenomen)
 28. (28) Amendement (pdf, 40 kB), AB 23 november 2010, CU
  Wijziging tekst begroting 2011 inzake waterakkoord Bodegraven (aangenomen)
 29. (29) Amendement (pdf, 28 kB), AB 23 november 2010, CU
  Wijziging tekst begroting 2011 inzake opbouw kostenstijging (aangenomen)
 30. (30) Amendement (pdf, 30 kB), AB 23 november 2010, CU
  Wijziging tekst tabel 35 begroting 2011 (verworpen)
 31. (31) Motie (pdf, 93 kB), AB 15 december 2010, WN e.a.
  Inbreng in ledenvergadering Unie van Waterschappen (aangenomen)
 32. (32) Amendement (pdf, 81 kB), AB 15 december 2010, CU
  Geen stijging tarieven 2011 (verworpen)
 33. (33) Amendement (pdf, 62 kB), AB 15 december 2010, CDA e.a.
  Inzet juridische dwang m.b.t. nota strategisch grondbeleid (ingetrokken)
  (33a) Amendement (pdf, 68 kB), AB 15 december 2010, CDA e.a.
  Gebiedsgericht mandaat opnemen in nota strategisch grondbeleid (ingetrokken)


2009

 1. (1) Amendement (pdf, 84 kB), AB 25 maart 2009, SGP
  Uitvoeringskrediet renovatie rwzi Woerden (ingetrokken)
 2. (2) Amendement (pdf, 72 kB), AB 25 maart 2009, VVD e.a.
  Uitvoeringskrediet renovatie rwzi Woerden (ingetrokken)
 3. (3) Motie (pdf, 82 kB), AB 25 maart 2009, AWP e.a.
  Ontwerp-collegeprogramma (overgenomen)
 4. (4) Motie (pdf, 188 kB), AB 25 maart 2009, PVDD e.a.
  Ontwerp-collegeprogramma (overgenomen)
 5. (5) Motie (pdf, 73 kB), AB 25 maart 2009, SGP
  Ontwerp-collegeprogramma (verworpen)
  (5a) Motie (pdf, 64 kB), AB 25 maart 2009, SGP
  Ontwerp-collegeprogramma (verworpen)
 6. (6) Motie (pdf, 50 kB), AB 17 juni 2009, PVDD e.a.
  Burap 2008-II (aangehouden)
 7. (7) Motie (pdf, 55 kB), AB 17 juni 2009, PVDD e.a.
  Jaarrekening 2008 (verworpen)
 8. (8) Motie (pdf, 64 kB), AB 17 juni 2009, AWP e.a.
  Voorjaarsnota 2009 (verworpen)
 9. (9) Motie (pdf, 110 kB), AB 28 oktober 2009, VVD e.a.
  Waterbeheerplan (verworpen)
 10. (10) Motie (pdf, 72 kB), AB 28 oktober 2009, W-I e.a.
  Waterbeheerplan (verworpen)
 11. (11) Motie (pdf, 50 kB), AB 18 november 2009, SGP
  Waterschapsactiviteiten op zondag (verworpen)
 12. (12) Motie (pdf, 103 kB), AB 18 november 2009, CU e.a.
  Burap 2009-I (verworpen)
 13. (13) Motie (pdf, 48 kB), AB 18 november 2009, W-I
  Begroting 2010 (ingetrokken)
 14. (14) Amendement (pdf, 57 kB), AB 18 november 2009, W-I
  Begroting 2010 (verworpen)
 15. (15) Motie (pdf, 62 kB), AB 18 november 2009, AWP e.a.
  Begroting 2010 (aangenomen)
 16. (16) Amendement (pdf, 99 kB), AB 18 november 2009, CU e.a.
  Belastingverordeningen HDSR 2010
  (in gewijzigde vorm aangenomen)