Agenda Gecombineerde Commissie 10 september 2015

Op donderdag 10 september 2015 wordt er een openbare Gecombineerde Commissievergadering van de commissies BMZ en SKK gehouden. De vergadering vindt plaats in het waterschapskantoor en begint om 19.30 uur.

  1. Opening en vaststelling  agenda (pdf, 15 kB).
  2. Notulen.
    1. Adviezen en conclusies vergadering commissie BMZ d.d. 9 juni 2015 (pdf, 162 kB)
    2. Adviezen en conclusies vergadering commissie SKK d.d. 11 juni 2015 (pdf, 136 kB)
    3. Actiepuntenlijst (pdf, 25 kB) en leeswijzer (pdf, 26 kB)

Stukken ter advisering

3.1.  Vaststelling partiële herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk - Het Klooster (pdf, 28 kB)
Bijlage 1 - Toelichting (pdf, 795 kB)
Bijlage 2 - Bestuurskaart (pdf, 3.8 MB)

3.2. Financiële afronding KRW-maatregelen periode 2009-2015 (pdf, 120 kB) (incl. bijlage 1)
Bijlage 2 - Voortgangsrapportage Rapportagejaar 2014 - HDSR (pdf, 2.6 MB)
Bijlage 3 - Projectenbrochure 2009-2015-aan de slag voor schoon en gezond water (pdf, 1.2 MB)
Bijlage 4 - Schoon water in Beeld (pdf, 650 kB)

3.3. Vaststellen en beschikbaar stellen kredieten KRW maatregelen 2016-2021 (pdf, 75 kB) (incl. bijlage 1 en 2)
Bijlage 3 - Inspraaknotitie (pdf, 84 kB)

3.4.  Waterakkoord Bodegraven (pdf, 31 kB)
Bijlage 1 - Waterakkoord 2015 (pdf, 1.3 MB)

3.5. Overname zonnepark rwzi De Bilt (pdf, 37 kB)

3.6. Garantieverklaring Unie van Waterschappen (pdf, 23 kB)
Bijlage 1 - Garantieverklaring (pdf, 282 kB)

Stukken ter consultering

4. Er zijn voor deze vergadering geen stukken ter consultering

Informerend deel

5.1 Mededelingen.
5.2 Ingekomen stukken

5.2.a. Overzicht onderzoeken en resultaten diervriendelijk baggeren
5.2.b. Evaluatie Maaionderhoud Watergangen 2014 (pdf, 13 kB)
          Bijlage Evaluatie_Onderhoud_Watergangen_2014 (pdf, 670 kB)
5.2.c. Bijdrageregeling Impuls Kwaliteitswater in de stad (pdf, 23 kB)

6. Rondvraag

7. Sluiting