Agenda commissie BMZ 9 juni 2015

Op dinsdag 9 juni 2015 wordt er een openbare vergadering van de commissie Bestuurlijke aangelegenheden, Middelen en Zuiveringsbeheer gehouden. De vergadering vindt plaats in het waterschapskantoor en begint om 20.00 uur.

 1. Opening en vaststelling agenda (pdf, 22 kB)
 2. a. Samenstelling / leden commissie, regeling commissiesecretariaat.
  b. Benoeming voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.
  Overzicht opgegeven voorkeuren commissieindeling (pdf, 17 kB)
 3. Notulen.
  a. Er zijn voor deze vergadering geen adviezen en conclusies vast te stellen.
  b. Actielijst (pdf, 23 kB)  met leeswijzer (pdf, 27 kB)

Stukken ter advisering

4.1 Zevende onderzoeksrapport Rekenkamercommissie (pdf, 26 kB) 
Bijlage 1 - Onderzoeksrapport 'Sturen met bestuurlijke instrumenten' (pdf, 722 kB)

Stukken ter consultering

5. Er zijn voor deze vergadering geen stukken ter consultering

Informerend deel

6.1 Mededelingen.
6.2 Ingekomen stukken

7. Rondvraag

8. Sluiting