Notulen algemeen bestuur 16 december 2015

Gepubliceerd op 8 januari 2016

Uitgebreid verslag vergadering algemeen bestuur