Notulen algemeen bestuur 30 september 2015

Gepubliceerd op 13 oktober 2015

Uitgebreid verslag vergadering algemeen bestuur