Notulen algemeen bestuur 8 juli 2015

Gepubliceerd op 16 juli 2015

Uitgebreid verslag vergadering algemeen bestuur