Agenda algemeen bestuur 2 juli 2014

Op woensdag 2 juli 2014 wordt er een openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden. De vergadering vindt plaats in het waterschapskantoor en begint om 13.30 uur. De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

 1. Opening, vaststelling agenda en loting primus.
 2. Installatie van de heer A. Travaille, duo-commissielid fractie Partij voor de Dieren (pdf, 16 kB)
 3. Notulen vergadering.
  a. Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 28 mei 2014 (pdf, 80 kB)
  b. Verkorte besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 28 mei 2014 (pdf, 32 kB)
  c. Actiepuntenlijst (pdf, 23 kB) met leeswijzer (pdf, 16 kB)
  d. Notulen gecombineerde commissievergadering BMZ SKK dd 11 juni 2014 (pdf, 101 kB)
  e. Notulen (geheim gedeelte) gecombineerde commissievergadering d.d. 11 juni 2014

Opiniërend deel

 1. 1.A Algemene beschouwingen.
 1. 2.A Jaarrekening en jaarverslag 2013 (pdf, 1.8 MB)
  aan dit onderwerp zijn de volgende documenten gerelateerd:
  - Sociaal Jaarverslag 2013 (pdf, 351 kB)
  - Jaaroverzicht muskusrattenbeheer 2013 (pdf, 242 kB)
  - Jaaroverzicht Toezicht en Handhaving (pdf, 592 kB)|
  - Jaaroverzicht zuiveren afvalwater 2013 (pdf, 427 kB)
 1. 3.A Eerste begrotingswijziging 2014 1 (pdf, 169 kB)
  de Burap 2014-1 (pdf, 325 kB) is ter informatie als bijlage bijgevoegd.
 1. 4.A Ontwerp Voorjaarsnota 2014 (pdf, 148 kB)

Besluitvormend deel

 1. 1.B Stemming over eventueel ingediende moties bij algemene beschouwingen
 1. 2.B Jaarrekening en jaarverslag 2013 (bijlage zie 4.2.A)
 1. 3.B Eerste begrotingswijziging 2014-1 (bijlage zie 5.3.A)
 1. 4.B Ontwerp Voorjaarsnota 2014 (bijlage zie 5.4.A)

Besluitvormend deel hamerstukken

 1. 1. Handhavingsvisie en buiten werking stellen eerder beleid (pdf, 875 kB)
 1. 2. Waterschapsverkiezingen 2015 (pdf, 968 kB)

Informerend deel

 1. 1. Mededelingen
 1. 2. Ingekomen stukken
  a. Aanbieding onderzoeksopzet 6e rekenkameronderzoek 'Samenwerking '(67 kB) (pdf, 67 kB)
 1. Rondvraag
 2. Sluiting