Agenda Gecombineerde commissie BMZ/SKK 11 juni 2014

Op woensdag 11 juni 2014 wordt er een openbare vergadering van de commissie Bestuurlijke aangelegenheden, Middelen en Zuiveringsbeheer en de commissie Systeem, Kwaliteit en Keten gehouden. De vergadering vindt plaats in het waterschapskantoor en begint om 19.30 uur. De agenda voor deze vergadering luidt als volgt: