Agenda algemeen bestuur 22 oktober 2014

Op woensdag 22 oktober 2014 wordt er een openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden. De vergadering vindt plaats in het waterschapskantoor en begint om 19.30 uur. De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

 1. Opening, vaststelling agenda (pdf, 21 kB) en loting primus.
 2. Notulen.
  a. Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 24 september 2014 (pdf, 62 kB)
  b. Verkorte besluitenlijst vergadering 24 september 2014 (pdf, 24 kB)
  c. Actielijst (pdf, 24 kB) met leeswijzer (pdf, 16 kB)

  Besluitvormend deel hamerstukken

 3. 1. Aanpassing archiefverordening 2009 (pdf, 26 kB)
  Bijlage 1 - concept archiefverordening (pdf, 18 kB)
  Bijlage 2 - Aanbiedingsbrief aan Gedeputeerde Staten (pdf, 11 kB)
  Bijlage 3 - Aanbiedingsbrief aan Streekarchivaris (pdf, 11 kB)

  Opiniërend deel

 4. 1.A Grondstoffenvisie (pdf, 38 kB)
  Bijlage 1 - Notitie grondstoffenvisie (pdf, 337 kB)
  2.A Keuze sliblijn project RWZI Utrecht (pdf, 46 kB); bijlagen 1 en 2 (geheim)
  3.A Vernieuwing waterlijn RWZI Utrecht (pdf, 55 kB)
  Bijlage 1 - Achtergrondinformatie voor besluitvorming (pdf, 1.4 MB)
  Bijlage 3 - Samenvatting vergelijking varianten (pdf, 742 kB)
  Bijlage 4 - Notitie Royal Haskoning DHV (pdf, 111 kB)
  Bijlage 5 - Memo terugwinnen grondstoffen (pdf, 62 kB)
  Bijlage 6 - Afvalwaterakkoord gemeente Utrecht-HDSR (pdf, 122 kB)
  Bijlage 7 - Ontwerp maatwerkvoorschrift Waternet (pdf, 5.7 MB)
  Bijlagen 2, 8, 9 en 10 zijn geheim
  4.A Modernisering waterschapskantoor (pdf, 43 kB)
  Bijlage 1 - Advies OR (pdf, 212 kB)
  Bijlage 2 - Business case kantoorgebouw (pdf, 1.1 MB)
  5.A Aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol (pdf, 46 kB)
  Bijlage 1 - Antwoorden op vragen klankbordgroep (pdf, 51 kB)
  Bijlage 2 - Antwoorden op vragen uit mailbox (pdf, 97 kB)
  Bijlage 3 - Antwoorden op vragen bewonersavond (pdf, 21 kB)
  Bijlage 4 - Verslag bewonersavond 22 september 2014 (pdf, 103 kB)
  Bijlage 5 - Bestuursinformatiebrief (pdf, 896 kB)
  Bijlage 6 - Evaluatierapport Twijnstra Gudde (pdf, 1.1 MB)
  6.A Vergaderschema 2015 (pdf, 25 kB)
  Bijlage 1 - Vergaderschema 2015 in kalenderopmaak (pdf, 50 kB)

  Besluitvormend deel

 5. 1.B Grondstoffenvisie.
  2.B Keuze sliblijn project RWZI Utrecht.
  3.B Vernieuwing waterlijn RWZI Utrecht.
  4.B Modernisering waterschapskantoor.
  5.B Aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol.
  6.B Vergaderschema 2015.

  Informerend deel

 6. 1. Mededelingen.
  2. Ingekomen stukken.
 7. Rondvraag.
 8. Sluiting.