Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen zoals uitgesproken in de vergadering van het algemeen bestuur van 2 juli 2014 (voor zover op papier aangeleverd en in volgorde van uitspreken)


Algemene beschouwingen over de ontwerp voorjaarsnota 2013 zoals uitgesproken in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 juli 2013 (voor zover op papier aangeleverd en in volgorde van uitspreken)

Algemene beschouwingen over de ontwerp voorjaarsnota 2012 zoals uitgesproken in de vergadering van het algemeen bestuur van 18 april 2012 (voor zover op papier aangeleverd en in volgorde van uitspreken)

Algemene beschouwingen over de concept begroting 2012 zoals uitgesproken in de vergadering van het algemeen bestuur van 23 november 2011 (voor zover op papier aangeleverd en in volgorde van uitspreken)

Algemene beschouwingen over de concept begroting 2011 zoals uitgesproken in de vergadering van het algemeen bestuur van 23 november 2010 (voor zover op papier aangeleverd en in volgorde van uitspreken)