Algemene beschouwingen

De fracties, welke in het waterschapsbestuur zijn vertegenwoordigd, spreken bij de behandeling van de voorjaarsnota algemene beschouwingen uit.

Hier vindt u de algemene beschouwingen in volgorde van uitspreken.


Voorjaarsnota

De voorjaarsnota is een kaderstellend document voor het financieel beleid in de komende jaren.

De verschillende fracties geven in de algemene beschouwingen hun visie op dit beleid

Archief

Algemene beschouwingen uit eerdere jaren van deze bestuursperiode