Agenda algemeen bestuur 30 september 2015

Op woensdag 30 september 2015 wordt er een openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden. De vergadering vindt plaats in het waterschapskantoor en begint om 19.30 uur.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1. Opening, vaststelling Agenda (pdf, 16 kB)  en loting primus.
2. Notulen.
a.  Notulen (pdf, 128 kB) vergadering algemeen bestuur 8 juli 2015
b.  Verkorte besluitenlijst (pdf, 52 kB) vergadering algemeen bestuur  8 juli 2015
c.  Leeswijzer (doc, 383 kB) en actiepuntenlijst (pdf, 22 kB)

3. Besluitvormend deel hamerstukken

3.1.A Partiële herziening peilbesluiten Eiland van Schalkwijk (pdf, 33 kB)

Bijlage 1 - Toelichting (pdf, 814 kB)
Bijlage 2 - Bestuurskaart (pdf, 17 MB)

4. Opiniërend deel

4.1.A  Afronding KRW Moeder Krediet 140000 & KRW Kansen Krediet 1460000 (pdf, 121 kB)
           Vaststellen en beschikbaar stellen kredieten KRW maatregelen 2016-2021 (pdf, 76 kB) met
           Bijlage  - Inspraaknotitie (pdf, 84 kB)

4.2.A  Waterakkoord Bodegraven (pdf, 38 kB) met  Bijlage
4.3.A  Overname project zonnepark rwzi De Bilt (pdf, 44 kB)
4.4.A  Garantieverklaring Unie van Waterschappen (pdf, 24 kB)
          Bijlage - Garantieverklaring (pdf, 10 kB)

5. Schorsing

6. Besluitvormend deel

6.1.B  Financiële afronding KRW- maatregelen periode 2009-2015 en
vaststelling en beschikbaar stellen krediet KRW- maatregelen 2016-2021
6.2.B  Waterakkoord Bodegraven
6.3.B  Overname project zonnepark rwzi De Bilt
6.4.B   Garantieverklaring Unie van Waterschappen

7. Informerend deel

7.1.   Mededelingen
7.2.   Ingekomen stukken
          7.2.a. Advies inzake Waterschapsbestuur van de Adviescommissiewater en reactie bestuur UvW
          In de vergadering zal kort verslag worden gedaan van hetgeen hierover is gewisseld in de
          vergadering van deze commissie
          Bijlagen CBCF 15-54a, 15-54b, 15-54c (pdf, 313 kB)


8.    Rondvraag
9.    Sluiting