Agenda algemeen bestuur 8 juli 2015

Op woensdag 8 juli 2015 wordt er een openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden. De vergadering vindt plaats in het waterschapskantoor en begint om 19.30 uur.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

 1. Opening, vaststelling agenda (pdf, 24 kB) en loting primus.
 2. Notulen.
  a. Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 27 mei 2015 (pdf, 85 kB)
  b. Verkorte besluitenlijst vergadering d.d. 27 mei 2015 (pdf, 30 kB) 
  c. Adviezen en conclusies Gecombineerde Commissievergadering 17 juni 2015 (pdf, 208 kB)
  d. Actiepuntenlijst (pdf, 22 kB) met leeswijzer (pdf, 24 kB)

  Besluitvormend deel hamerstukken

 3. Er zijn voor deze vergadering geen hamerstukken.

  Opiniërend deel

 4. 1.A  Jaarrekening en financieel jaarverslag 2014 (pdf, 43 kB)
  Bijlage 1 - jaarrekening 2014 (pdf, 170 kB)
  Bijlage 2 - financieel jaarverslag 2014 (pdf, 482 kB)
  Bijlage 3 - websitelink naar E-magazine jaarverslag (pdf, 10 kB)
  Bijlage 4 - annotatie en accountantsverklaring (pdf, 824 kB)
  2.A  Eerste begrotingswijziging 2015 (pdf, 30 kB)
  Bijlage 1 - overzicht fin.mutaties exploitatie per programma (pdf, 16 kB)
  Bijlage 2 - begrotingsaanpassing jaarschijf 2015 investeringsuitgaven (pdf, 14 kB)
  Bijlage 3 - bestuursrapportage nr. 1-2015 (pdf, 101 kB)
  Bijlage 4 - toelichting bij beslispunt 5 van het voorstel (pdf, 9.2 kB)
  3.A  Ontwerp voorjaarsnota 2015 (pdf, 31 kB)
  Bijlage 1 - tekst voorjaarsnota 2015 (pdf, 92 kB)
  4.A  a. Bestuursovereenkomst Zoetwaterregio West Nederland (pdf, 43 kB)
  Tekst overeenkomst (pdf, 118 kB)
  Bijlage 1 - maatregelentabel zoetwaterregio WN (pdf, 74 kB)
  Bijlage 2 - werkwijze voor de zoetwaterprogrammering (pdf, 33 kB)
          b. Kredietvoorstel capaciteitstoename KWA (pdf, 43 kB)
  Bijlage 1 - project Capaciteitstoename (pdf, 297 kB)
  5.A Zevende onderzoeksrapport Rekenkamercommissie - aanbiedingsbrief (pdf, 44 kB)
   Bijlage 1 - onderzoeksrapport 'Sturingsinstrumenten algemeen bestuur' (pdf, 771 kB)

  Besluitvormend deel

 5. 1.B  Jaarrekening en jaarverslag 2014.
  2.B  Eerste begrotingswijziging 2015.
  3.B  Ontwerp voorjaarsnota 2015.
  4.B  a. Bestuursovereenkomst Zoetwaterregio West Nederland.
          b. Kredietvoorstel capaciteitstoename KWA.
  5.B  Zevende onderzoeksrapport Rekenkamercommissie.

  Informerend deel

 6. 1. Mededelingen
  2. Ingekomen stukken
  2.a. Brief GS van Utrecht d.d. 14 april 2015 (pdf, 2 MB) betreffende antwoord aan fracties CU en W-I inzake zienswijze over onjuiste boeking financiële middelen.
  Bijlage - brief fracties CU en W-I aan GS d.d. 5 maart 2015 (pdf, 5.5 MB)
 7. Rondvraag.
 8. Sluiting.