Agenda algemeen bestuur 27 mei 2015

Op woensdag 27 mei 2015 wordt er een openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden. De vergadering vindt plaats in het waterschapskantoor en begint om 19.30 uur.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

 1. Opening.
 2. a. Installatie mevrouw K. Varenhorst als lid van het algemeen bestuur.
  b. Installatie duo-commissieleden mevrouw E. de Leeuw, de heer E.W. ten Heuw en de heer C. Mandersloot.
 3. Notulen.
  a. Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 25 maart 2015 (pdf, 90 kB)
  b. Verkorte besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 25 maart 2015 (pdf, 33 kB) 
  c. Notulen installatievergadering algemeen bestuur d.d. 26 maart 2015 (pdf, 58 kB)
  d. Woord van afscheid vertrekkende hoogheemraden.
 4. Bespreking resultaat coalitie-onderhandelingen.
  Begeleidende brief d.d. 18 mei 2015 (pdf, 15 kB)
  Definitief Coalitieakkoord 2015-2019 (pdf, 885 kB)
 5. Vaststellen aantal en aanstelling hoogheemraden (pdf, 30 kB)
 6. Benoeming hoogheemraden.
  Tekst Reglement van orde algemeen bestuur (pdf, 84 kB)
  • kandidaatstelling en stemming over vacature geborgden; telling van de stemmen.
  • kandidaatstelling en stemming over vacature 2; telling van de stemmen.
  • kandidaatstelling en stemming over vacature 3; telling van de stemmen.
  • kandidaatstelling en stemming over vacature 4; telling van de stemmen.
 7. 1. Mededelingen
  a. Inwerkprogramma AB.
  b. Samenstelling commissies van advies.
  c. Stand van zaken invulling rekenkamerfunctie.
  2. Ingekomen stukken
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting.