Agenda algemeen bestuur 26 maart 2015

Op donderdag 26 maart 2015 wordt er een bijzondere openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden. De vergadering begint om 14.30 uur en vindt deze keer plaats in de raadzaal van de gemeente Houten, Het Kant 2 te Houten.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

  1. Opening.
  2. Installatie jeugd dijkgraaf en jeugd hoogheemraad.
  3. Installatie leden algemeen bestuur.
  4. Reflectie op de verkiezingsuitslag.
  5. Rondvraag
  6. Sluiting.