Meting waterkwaliteit

Foto meetpuntIn het beheersgebied van het waterschap bevinden zich 70 meetpunten. Ieder meetpunt wordt eens per maand bemonsterd. De gegevens die maandelijks beschikbaar komen worden gebruikt bij het ontwikkelen van beleid voor het verbeteren van de waterkwaliteit.

De waarden die worden gemeten:

  • zware metalen
  • PAK’s
  • totaal-stikstof
  • totaal-fosfor
  • opgelost zuurstof
  • doorzicht
  • pH
  • electrisch geleidend vermogen

Meer weten?

Op de pagina Meetnet waterkwaliteit leest u meer over het doen van metingen om de waterkwaliteit in de gaten te houden.