HDSR

Zoeken

De Waternavel

Foto grote waternavel

De Grote waternavel is geïntroduceerd als vijver- en aquariumplant. Een uitheemse plant, die vroeger te koop was in tuincentra. Nu bekend is hoe de plant woekert, is de verkoop verboden.

Van vijver naar sloot

Deze waterplant die veel in vijvers wordt gehouden, is geïmporteerd uit Noord-Amerika. De verkoop en het bezit van de grote waternavel zijn niet meer toegestaan in Nederland. Toch komt de plant hier voor in de natuur. Consumenten gooien hun overtollige vijverplanten vaak in de sloot achter het huis. De grote waternavel vermeerdert zich heel snel. Daardoor concurreert hij met inheemse planten en verspreidt hij zich in korte tijd over grote afstanden. Dit geldt ook voor andere invasieve waterplanten, zoals bijvoorbeeld de waterteunisbloem. Daarnaast bemoeilijken de waterplanten het waterbeheer voor waterschappen.