HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Driehoeksmossel

Kleine driehoeksmossel

De driehoeksmossel is een karakteristiek zoetwatermosseltje met een opvallend zigzagpatroon op de schelp. De afmetingen kunnen oplopen tot 40 mm, bij een maximale leeftijd van ruim vier jaar. Anders dan andere zoetwatermossels, die ingegraven in de bodem leven, hechten driehoeksmosselen zich met draden vast aan hard substraat.

Driehoeksmossel
De driehoeksmossel komt van oorsprong uit de stroomgebieden rond de Zwarte en Kaspische Zee. De eerste melding in Nederland dateert uit 1826. Tegenwoordig kan de soort in vrijwel alle grote, permanente wateren worden aangetroffen. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in (boezem)kanalen in West-Nederland, de grote rivieren en het IJsselmeer.

Grote daden: natuurlijke waterzuivering

Hoewel de aangroei van driehoeksmosselen op sluisdeuren en boten als hinderlijk kan worden ervaren, is de overlast van deze soort in Nederland gering. Daarentegen is de soort van groot belang voor de biologische waterzuivering. De naar schatting 600 miljoen kilo driehoeksmosselen in het IJsselmeer zijn in staat om het meer ongeveer twee keer per maand volledig te filteren. Op website van de Helpdesk Water is de inzet van driehoeksmosselen zelfs als maatregel beschreven, die een bijdrage kan leveren aan de helderheid van het water.

Het waterschap wil binnenkort starten met een onderzoek naar de inzet van driehoeksmosselen als aanvullende maatregel in de aan te leggen slibvang langs de Kromme Rijn. Op dit moment komen driehoeksmosselen in beperkte hoeveelheden in de Kromme Rijn voor, vanwege het beperkte aanbod van geschikt hard substraat om zich aan te hechten.

Bronnen: